Przybory sanitarne

miski ustępowe
pisuary
bidety
wanny
brodziki
wpusty podłogowe
wpusty piwniczne
umywalki
zlewozmywaki
Udrażnianie metodą mechaniczną odpływu z przyborów sanitarnych.
Wewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej

podejścia kanalizacyjne
pionowe przewody spustowe
poziome przewody odpływowe
studzienki rewizyjne (inspekcyjne, włazowe, kaskadowe)
Udrażnianie oraz czyszczenie metodą mechaniczną i hydrodynamiczną wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej.
Sieć kanalizacji deszczowej

pionowe przewody spustowe
poziome przewody odpływowe
odwodnienia liniowe
wpusty podwórzowe
wpusty uliczne
studzienki rewizyjne (inspekcyjne, włazowe, osadnikowe)
Udrażnianie oraz czyszczenie metodą mechaniczną i hydrodynamiczną sieci kanalizacji deszczowej.
Inspekcja TV instalacji kanalizacyjnej

nagranie na płycie DVD,
raport pisemny ze zdjęciami

Lokalizacja miejsca uszkodzenia, określenie trasy i głębokości w instalacjach niemetalowych za pomocą nadajnika radiowego.
Inspekcja TV instalacji kanalizacyjnej.
Inne usługi

Odpompowywanie wody z zalanych powierzchni, piwnic, garaży, studzienek itp.
Inne usługi